2011. szeptember 19., hétfő

Cloudy Nights fórum

Átfogó,minden témakörre kiterjedő fórum amatőrcsillagászoknak.(Angol)

2011. szeptember 16., péntek

Az ég feltérképezése a tenger mélyéről: Neutroncsillagászat az Antares kísérlettel

John Carr írása,Centre de Physique des Particules de Marseille, Franciaország.

A Fizikai Szemle archívuma 1950-2011.

MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT
A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította
A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította.

Kozmikus sugárzás,időjárás,éghajlat:Hol a hiányzó láncszem?

Kiss Péter, Csabai István, Lichtenberger János, Jánosi Imre,
ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék,
ELTE TTK Űrkutató Csoport.

A világűrkísérletek jövője

Bay Zoltán,Washington.

Mi dolgunk az űrben?

Bejczy Antal írása,Kaliforniai Műegyetem Jet Propulsion Laboratory,
Pasadena, Kalifornia.

Közeli szupernóva-robbanások Földtörténeti hatásai

Detre Csaba,Magyar Állami Földtani Intézet.
Tóth Imre,MTA Csillagászati Kutató Intézet.

12 milliárd éves galaxisok

Frei Zsolt,ELTE Atomfizikai Tanszéke,Pennsylvania State University.

Poláros pillantás az égre teljes napfogyatkozáskor

Az égbolt és a napkorona különös polarizációs mintázata 1999. augusztus 11-én.

Horváth Gábor, Gál József, Pomozi István
Eötvös Egyetem, Biologiai Fizika Tanszék
Kriska György
Eötvös Egyetem, Embertani Tanszék
Rüdiger Wehner
Zoologisches Institut, Universitöt Zürich

Naptípusú csillagok keletkezése

Kun Mária,MTA Csillagászati Kutatóintézet.

Szupernóva robbanás

Németh Judit,ELTE Elméleti Fizikai Tanszéke.

Űrfizika az ezredfordulón

Szegő Károly,KFKI RMKI.

Az üstökösök lágy röntgensugárzása

Tóth Imre,MTA Csillagászati Kutató Intézet, Budapest.

Kozmikus Sugárzás és Csillagászat

Sir Arnold Wolfendale írása aki az Európai Fizikai Társaság elnöke,
a Royal Society tagja,a Királyi Intézet kísérleti fizika professzora,és
a Durhami Egyetem nyugalmazott tanára.

2011. szeptember 13., kedd

Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány

A Nagy Károly Csillagászati Közhasznú Alapítvány honlapja.

Az Univerzum, amelyben élünk

Magyar Tudomány, 2004/6 színes melléklete.

Egy "közönséges" csillag

Kálmán Béla Írása - Debreceni Napfizikai Obszervatórium.

Üstökösök és kisbolygók

Tóth Imre,a MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos munkatársának cikke.

Bolygótestek a Naprendszerben

Illés Erzsébet,a MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének tudományos főmunkatársának cikke.

A Tejútrendszer változó arculata

Kun Mária és Szabados László cikke.

Extragalaktikus csillagászat

Extragalaktikus csillagászat - Frey Sándor
vezető tanácsos, PhD, Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma.

Klaus Mödinger csillagászati honlapja

Klaus Moedinger csillagászati weboldala,fényképekkel,távcsőajánlóval,egyebekkel.

2011. szeptember 12., hétfő

Magyar Planetológiai nevezéktan (PDF)

Javaslat a planetológiai nevezéktan
magyar rendszerére.

Égitestek nevezéktana (PDF)

Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana.

RXTE

A NASA RXTE (Rossi X-ray Timing Explorer) röntgenműholdjának weblapja.

Multimission Archive at STScI

(MAST, űrtávcsövek mérési adatainak archívuma)

Összefoglaló az űrtávcsövekről

Összefoglaló az űrtávcsövekről,angol cikk.

Röntgen- és gammacsillagászat

Szatmáry Károly-Kiss László-Mészáros Szabolcs-Vinkó József.: Röntgen- és gammacsillagászat

Az Univerzum történetének tudománya

Patkós András cikke: Kozmológia: Az Univerzum történetének tudománya.

A "sötét anyag"

Fényes Tibor cikke: Az Univerzum uralkodó anyagfajtája, a “sötét anyag”, Fizikai Szemle 2008/3.

Közelebb hozni a távolt

Szabados László,az MTA doktorának cikke.

SOFIA

SOFIA - Infravörös-észlelések Boeing 747SP repülőgépről.

Űrtávcsövek

Szatmáry Károly és Szabados László részletes cikke.

Phoenix Mars Lander

Archív képek,leírások,animációk a Marson sikeresen landolt Phoenix szondáról.

Landsat felvételek

Landsat felvételek keresése kategória szerint,térkép segítségével.

Ausztrália Űrkutatási Intézete (ASRI)

Ausztrália Űrkutatási Intézetének (ASRI - Australian Space Research Institute) a honlapja.

ESA Tv

Az ESA-tv weblapja.

Exobolygók

Exobolygók almanach-ja.

2011. szeptember 11., vasárnap

Első Pesti Egyetemi Rádió - Csillagászat és planetológia

Az Első Pesti Egyetemi Rádió,Csillagászati,Asztrofizikai,és bolygókutatás témájú letölthető archív műsorainak gyüjtőhelye.

Mars Desert Research Station

Mars Desert Research Station - Egy esetlegesen jövőben megvalósuló emberes Marsra szállás
szimulálása,a Marshoz nagyon hasonló tájon,geológiai terepgyekorlatokkal,korábban Magyar részvétellel.

NASA Haughton-Mars Project

A NASA Haughton-Mars Project weblapja.

The Mars Society

The Mars Society - hivatalos weboldal.

2011. szeptember 10., szombat

2011. szeptember 7., szerda

A Nap most

Élő,frissülő képek Napunkról.(SDO - Solar Dynamics Observatory)

Brit Csillagászati Egyesület

Brit Csillagászati Egyesület - http://britastro.org/baa/
Brit Csillagászati Egyesület blogja - http://britastro.org/blog/

SECCHI - Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation

A STEREO négy műszercsoportot vitt magával, A SECCHI (Sun-Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation) 4 távcsövet foglal magába. Ezek közül kettő - egy széles és egy keskeny látószögű - a látható fény tartományában működő koronográf (a napkoronát észlelő teleszkóp), egy extrém ultraibolya távcső (a SOHO EIT műszerének javított változata). Ezek mellett szerepel még egy új típusú, rendkívül széles látószögű, mintegy 300 napsugár távolságig működő műszer (Helio spheric Imager), amely a világon először ad majd képet a koronakitörések bolygóközi térbeli terjedéséről. A WAVES műszer nevének megfelelően antennákból áll és 10 kHz-től 16 MHz-ig terjedő frekvenciájú rádióhullámokat detektál. A PLASTIC (PLAsma and Supra-Thermal Ion Composition) berendezés méri a napszél protonjainak és alfa-részecskéinek eloszlásfüggvényét, a részecskék sűrűségét, sebességét, hőmérsékletét és ezek anizotrópiáját; valamint a nehezebb ionok elemösszetételét, töltés szerinti eloszlását, sebességét, hőmérsékletét.

A negyedik detektoregyüttes, az IMPACT (In situ Measurements of Particles and CME Transients) a napszélplazma in situ analízisével és elméleti modellezéssel járul hozzá a programhoz. Az alábbi műszereket foglalja magába:

Az SW kísérlet méri a napszélben található szupertermikus protonok és hélium-magok háromdimenziós sebességeloszlását, a nehezebb magok tömeg- és töltéseloszlását, valamint az elektronok fluxusát igen széles energiatartományban a hideg plazmától (kT < 1 eV) mintegy 100 keV energiáig.
A magnetométer méri a mágneses térerősség vektorát.
A szoláris energikus részecske (SEP), kísérlet nagyobb energiájú elektronokat (0,02-8 MeV) protonokat és alfa-részecskéket (0,03-100 MeV/amu), valamint 3He és nehezebb magokat (0,03-40 MeV/amu) detektál 4 különböző részecsketeleszkóp segítségével.
Az IMPACT szerepe elsősorban abban áll, hogy az iker-űrszondák segítségével összekapcsolhatóvá válnak az egyik szonda koronográfjával a Napkoronában észlelt 3 dimenziós alakzatok a másik által lassú napszélben detektált struktúrákkal. Ezáltal jelentős előrelépést várhatunk a szoláris részecskeeseményekben végbemenő részecskegyorsítás és terjedés megértésében és a koronakitörések és a nap mágneses ciklusa közötti összefüggés felderítésében. A koronakitörések eredetére nézve az elektronok és szupertermikus ionok anizotrópiájának nagy pontosságú mérésével lehetővé teszi, hogy a bolygóközi koronakitörés és a Nap közötti mágneses összeköttetést megtaláljuk.

2011. szeptember 4., vasárnap

Celestia

A Celestia egy ingyenes 3D csillagászati program Windows, Mac OS X és GNU/Linux operációs rendszerekre. GNU General Public License alatt van licencelve, készítője Chris Laurel.
A program a Hipparcos-katalóguson alapul, képes megjeleníteni objektumokat műhold nagyságtól egészen galaxis méretekig, OpenGL-t használva. Sok más planetáriumszoftverrel ellentétben a felhasználó szabadon repülhet a világegyetemben.

A 200 legfényesebb galaxis

A 200 legfényesebb galaxis részletes adatai.

Palomar-gömbhalmazok

Palomar-gömbhalmazok listája.

A Sharpless-katalógus

A Sharpless-katalógus (emissziós ködök) weboldala.

Kiminori Ikebe weblapja

Kiminori Ikebe mélyég rajzos weblapja.

Wes Stone rajzai

Wes Stone rajzos gallériája.

Andreas Domenico rajzai

Andreas Domenico lélegzetelállító mélyég-rajzai.

Uwe Glahn rajzos weblapja

Uwe Glahn remek mélyég rajzai.

Deep Sky Atlas

Michael Vlasov által szerkeztett letölthető,80 oldalas PDF csillagatlaszának weblapja,egyéb térképek,listák társaságában.

Znith Csillagvizsgáló,Málta

A Máltai Charles csillagászati blogja.

Arp Galaxisok

Arp Galaxisok listája.

Messier 45

Mikkel Steine online katalógusa. 600000 mélyég-objektum, változócsillag és kettőscsillag térképekkel és DSS felvételekkel.